Nota prawna

Zasady korzystania z serwisu

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej zamieszczonej pod adresem http://www.elzbietabednarczyk.pl, prowadzonej przez lek. med. Elżbietę Bednarczyk, prowadzącą działalność pod nazwą Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Bednarczyk.

§2

Wszelkie treści zamieszczone w witrynie internetowej www.elzbietabednarczyk.pl mają wyłącznie charakter informacyjny.

§3

Właściciel witryny nie odpowiada za prawdziwość, kompletność i aktualność treści dostępnych w witrynie. Wszelkie informacje mogą być skrócone oraz nieaktualne lub niepełne, w szczególności ze względu na aktualny stan wiedzy medycznej.

Prawa autorskie

§4

Zawartość witryny internetowej www.elzbietabednarczyk.pl jest własnością Elżbiety Bednarczyk. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do tekstów, zdjęć, szaty graficznej itp. są zastrzeżone. Powyższa zawartość nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani publikowana w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody właściciela.

§5

Wszystkie nazwy, znaki firmowe lub towarowe firm trzecich oraz nazwy produktów leczniczych występujące w niniejszej witrynie należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Polityka cookies

§6

Witryna internetowa www.elzbietabednarczyk.pl wykorzystuje pliki cookie, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia.

§7

Pliki cookie wykorzystywane są przez witrynę w celu:

  1. zbierania danych na temat korzystania z witryny dla celów statystycznych oraz optymalizacji struktury i zawartości strony;
  2. utrzymania sesji umożliwiającej prawidłową obsługę formularza kontaktowego.

§8

W witrynie wykorzystywane jest Google Analytics, usługa tworzenia statystyk dla stron internetowych świadczona przez Google. Informacje te są wykorzystywane dla oceny wykorzystania przez użytkowników serwisu internetowego.
Google może również udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki zachowania poufności danych dla Google Analytics proszę zapoznać się z polityką prywatności tej usługi.

Odpowiedzialność

§9

Treści o tematyce medycznej zamieszczone w niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako jakiekolwiek porady ani rekomendacje, w szczególności co do rozpoznania oraz sposobu i zakresu leczenia.

§10

Dane otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie do prowadzenia korespondencji i nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.

§11

Zarówno właściciel, jak i administrator witryny nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w niniejszej witrynie.

§12

Zawarte w witrynie odnośniki do innych serwisów internetowych, zostały umieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Właściciel witryny nie odpowiada za zawartość stron linkowanych, ani za napotkane tam błędy.

§13

W zakresie nieuregulowanym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy kodeks cywilny.